Pozyskiwanie gruntów

Zajmujemy się profesjonalnym pozyskiwaniem gruntów poprzez zabezpieczanie tytułu prawnego do gruntu (umowa dzierżawy), na którym może powstać przyszła elektrownia fotowoltaiczna. Współpracujemy z czołowymi deweloperami w branży. Od początku 2020 dostarczyliśmy naszym klientom ponad 500 działek z potencjałem.

Sprawdzimy grunt pod kątem możliwości
przyłączenia do sieci, jak również
opłacalności biznesu

Co zweryfikujemy:

  • dostępne moce przyłączeniowe u Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  • odległości od linii SN oraz najbliższej stacji elektroenergetycznej WN (GPZ),
  • klasę bonitacyjną gruntu,
  • rodzaj podłoża (gleba organiczna lub mineralna),
  • wymaganą powierzchnię,
  • obszar chroniony (np. Natura2000, rezerwat itp.),
  • obecność Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Zapytaj o wycenę pozyskiwania gruntów lub analizy konkretnej działki

biuro@megapv.pl