Mobilny Tester Modułów

Instalacja fotowoltaiczna z założenia ma działać przez minimum 25-30 lat. Wszystkie jej komponenty powinny zatem zostać wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz poddane weryfikacji testowej. 

Czym jest
Mobilny Tester Modułów?

To urządzenie do realizacji tzw. „flash testów”, czyli badania modułów fotowoltaicznych poprzez ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe (UV). 

Nasze autorskie urządzenie pracuje jako generator sztucznego słońca oraz zaawansowane stanowisko diagnostyczno-pomiarowe, które mieści się w zabudowie dużego auta dostawczego. Prototyp urządzenia powstał przy współpracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej. 

Mobilny charakter urządzenia pozwala na wygodny transport, a co za tym idzie dokonywanie pomiarów paneli fotowoltaicznych zarówno w hali magazynowej, jak i bezpośrednio na terenie budowy elektrowni PV.

Więcej informacji

22 299 39 79