Mobilny Tester Modułów

Instalacja fotowoltaiczna z założenia ma działać przez minimum 25-30 lat. Wszystkie jej komponenty powinny zatem zostać wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz poddane weryfikacji testowej. 

Czym jest
Mobilny Tester Modułów?

To urządzenie do realizacji tzw. „flash testów”, czyli badania modułów fotowoltaicznych poprzez ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe (UV). 

Flash Tester 5.0 MAX pracuje jako generator sztucznego słońca oraz zaawansowane stanowisko diagnostyczno-pomiarowe, które mieści się w zabudowie dużego auta dostawczego. Badaniu podlega reprezentatywna grupa 3-5% modułów PV z całej dostawy. Wynik diagnostyki stanowi podstawę do ewentualnych roszczeń wobec producenta, dostawcy, instalatora lub wykonawcy – w zależności od charakteru znalezionych uszkodzeń oraz etapu badania.

Mobilny charakter urządzenia pozwala na wygodny transport, a co za tym idzie dokonywanie pomiarów paneli fotowoltaicznych zarówno w hali magazynowej, jak i bezpośrednio na terenie budowy elektrowni PV.

 

Pomiar jest realizowany w zakresie:

  • Elektroluminescencja
  • Wyjściowa moc maksymalna
  • Charakterystyka mocy
  • Współczynnik wypełnienia
  • Pełna charakterystyka prądowo-napięciowa
  • Prąd zwarcia
  • Sprawność modułu

 

Obsługujemy każdy rodzaj paneli w rozmiarze max 1400 x 2700 mm. Mobilne stanowisko generuje raport zbiorczy oraz wykonuje wnikliwą analizę poszczególnych defektów.

Więcej informacji

22 299 39 79