Zarządzanie elektrownią

MegaPV realizuje usługę profesjonalnego zarządzania elektrownią fotowoltaiczną w obszarze technicznym i komercyjnym.
Usługa obejmuje specjalistyczne zarządzanie techniczne, obsługę oraz administrowanie farmami fotowoltaicznymi, ich infrastrukturą elektroenergetyczną oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą wchodzącą w skład poszczególnych obiektów.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie  w wykonywaniu kompleksowych czynności operatora instalacji, jak i wszelkie wymagane zezwolenia niezbędne do wykonywania opisanych niżej zadań, tj.:

Prognozowanie produkcji energii zgodnie z wytycznymi SOGL
Realizujemy prognozowanie generacji energii elektrycznej za pomocą autorskiego oprogramowania, które z pomocą zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego wysyła informacje o prognozowanej produkcji energii elektrycznej w oparciu o dynamiczne modele meteorologiczne na obszarze wszystkich OSD.

Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
Zarządzamy korespondencją, w tym również urzędową. Sporządzamy wymagane prawem dokumenty oraz raporty w ramach działalności farm fotowoltaicznych. Opracowujemy wszelkie dokumenty zlecone przez Klientów.

Współpraca z dostawcami oraz nadzór nad świadczonymi usługami
Zarządzamy łańcuchem dostaw w kwestii przepływu właściwych materiałów i usług dla prawidłowego funkcjonowania farmy fotowoltaicznej. Gwarantujemy współpracę z najlepszymi dostawcami i usługodawcami.

Analiza oraz weryfikacja umów handlowych z dostawcami usług
Nasi eksperci błyskawicznie znajdują rozwiązania wszelkich problemów, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo zawieranych umów oraz ich zgodność z obowiązującym prawem. Dbamy o jak najkorzystniejsze rozwiązania dla naszych Klientów, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.

Konsultacje w kwestii działania farm PV
Oferujemy profesjonalne konsultacje, ekspertyzy oraz dokładne kalkulacje w kontekście funkcjonowania farmy fotowoltaicznej i warunków panujących na wybranym obszarze. Doradzamy w zakresie źródeł finansowania inwestycji.

Wypełnianie obowiązków z zakresu funkcjonowania i działalności farm PV nałożonych przez ustawodawcę
Nasz zespół specjalistów na bieżąco koordynuje polskie i europejskie wymogi prawne z zakresu OZE, ochrony środowiska oraz BHP. Dbamy o poprawność wszelkich dokumentów, a także terminowość składania sprawozdań i zestawień.

Reprezentacja przed organami administracji publicznej
Zapewniamy reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami i instytucjami państwowymi. Naszą rolą jest również opiniowanie oraz sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych. Jednocześnie reprezentujemy inwestorów w procedurach o wydanie zezwoleń lub wymaganych koncesji.

Obsługa spotkań z kontrahentami we wskazanym miejscu
Obsługujemy firmy na terenie całego kraju. Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego Klienta, a także pełną dyspozycyjność w kwestii wyboru miejsca i czasu spotkania.

Więcej informacji

22 299 39 79