Pomiary

Diagnostyka instalacji fotowoltaicznych to kluczowy proces mający na celu zapewnienie efektywności,
bezpieczeństwa oraz trwałości systemu.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych etapów diagnostyki, obejmujący zakres pomiarów i analizy:

 1. Pomiar Rezystancji Połączeń Ochronnych:
  • Technik przeprowadza pomiary rezystancji połączeń ochronnych w celu oceny jakości i skuteczności połączeń ochronnych w instalacji fotowoltaicznej. Niskie wartości rezystancji świadczą o solidnym połączeniu, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa całego systemu.
 2. Pomiar Napięcia Otwartego Obwodu (Voc):
  • Specjalistyczny miernik jest używany do pomiaru napięcia otwartego obwodu paneli lub stringów fotowoltaicznych. To napięcie jest reprezentatywne dla maksymalnej wartości generowanej przez ogniwo fotowoltaiczne w warunkach braku obciążenia.
 3. Pomiar Prądu Zwarciowego:
  • Za pomocą dedykowanych narzędzi pomiarowych określa się, ile prądu może generować panel fotowoltaiczny w sytuacji zwarcia obwodu. Ten pomiar jest kluczowy dla oceny bezpieczeństwa instalacji, zwłaszcza w przypadku sytuacji awaryjnych.
 4. Pomiar Rezystancji Izolacji:
  • Proces ten obejmuje pomiar rezystancji izolacji pomiędzy biegunami instalacji oraz uziemieniem. Działa to jak wskaźnik integralności izolacji, a różne napięcia probiercze (250 V, 500 V, 1,000 VDC) pozwalają na pełniejszą ocenę stanu izolacji.
 5. Pomiary Charakterystyki I-V oraz P-V:
  • Zaawansowane mierniki pozwalają na dokładny pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V) oraz mocy-napięciowej (P-V). Te pomiary dostarczają szczegółowych informacji o wydajności paneli fotowoltaicznych w różnych warunkach środowiskowych i obciążeniach.
 6. Pozostała Zaawansowana Diagnostyka:
  • Poza standardowymi pomiarami, specjaliści mogą wykorzystać zaawansowane techniki diagnostyczne do identyfikacji i analizy potencjalnych problemów. To może obejmować analizę skomplikowanych wzorców pracy systemu, wykrywanie mikro-usterek czy ocenę interakcji między poszczególnymi elementami instalacji.

Regularne przeprowadzanie pełnej diagnostyki jest kluczowe dla utrzymania optymalnej wydajności, bezpieczeństwa i trwałości instalacji fotowoltaicznych.

To także pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i podejmowanie działań naprawczych, co przekłada się na długotrwałą i efektywną eksploatację systemu.

Więcej informacji

22 299 39 79