Serwis elektrowni

W ofercie MegaPV posiadamy usługę serwisu funkcjonujących elektrowni fotowoltaicznych, która gwarantuje utrzymywanie produktywności elektrowni fotowoltaicznej na wysokim poziomie.

Obszary podlegające ofercie serwisu

Serwis paneli fotowoltaicznych
Kompleksowa kontrola modułów fotowoltaicznych pod kątem defektów lub uszkodzeń. Sprawdzanie pęknięć, szczelin w na całej powierzchni modułu. Testy sygnału wyjściowego modułów oraz weryfikacja pod kątek hot-spotów. Wymiany wadliwych paneli fotowoltaicznych.

Serwis falowników
Przeglądy, czyszczenie i konserwacja falowników, wymiana uszkodzonych lub wadliwych urządzeń, aktualizacja oprogramowania, rozwiązywanie problemów komunikacji falownika.

Serwis konstrukcji budowlanych
Sprawdzanie konstrukcji oraz systemów mocowania paneli fotowoltaicznych pod kątem stabilizacji, ognisk korozji lub poluzowanych mocowań. Kontrola elementów uziemienia, sprawności instalacji oraz połączeń z konstrukcją. Naprawy skrzynek, obudów oraz ogrodzeń i innych uszkodzonych elementów.

Monitoring CCTV
Kompleksowe świadczenie usług monitoringu wizyjnego. Dostawa, montaż, a także pełny nadzór nad zainstalowanym systemem wizyjnym. W sytuacjach awaryjnych powiadamianie służb ochrony mienia.

Monitoring IT/SCADA
Monitoring infrastruktury fotowoltaicznej z punktu widzenia systemu IT. Kompleksowa analiza SCADA połączona z poszukiwaniem niestandardowych zachowań urządzeń w obrębie farmy. Wyznaczanie punktów o zbyt niskiej produktywności lub potencjalnych uszkodzeń na poziomie indywidualnych klastrów paneli, sieci napięcia, inwerterów i innych.

Utrzymanie terenu farmy fotowoltaicznej
Kompleksowa obsługa terenu, na którym znajduje się elektrownia fotowoltaiczna. Koszenie trawy na całej powierzchni elektrowni. Odśnieżanie dróg dojazdowych oraz szlaków komunikacyjnych wytyczonych w obrębie farmy.

Ze względu na napięty terminarz i duże zapotrzebowanie, wszelkie prace utrzymaniowe tj. koszenie trawy na powierzchni elektrowni PV czy mycie modułów fotowoltaicznych powinny być zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, min 2-4 tygodniowym. Dotyczy to również przeglądu stacji elektroenergetycznej (wymagany raz do roku) oraz przeglądu obiektu budowlanego stacji kontenerowej (wymagany raz do roku).