Montaż instalacji

MegaPV to generalny wykonawca farm fotowoltaicznych i przemysłowych instalacji o mocy powyżej 1 MW. Pracujemy tylko z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu od renomowanych producentów. Posiadamy własne zaplecze narzędziowe, dzięki czemu realizujemy budowy w wysokich standardach jakościowych

Kompletny proces montażu elektrowni
fotowoltaicznej jest wieloetapowy i przebiega 
w następujący sposób:

  • wyrównanie terenu pod inwestycję,
  • dostawa i budowa ogrodzenia,
  • palowanie i montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,
  • dostawa i montaż trafostacji,
  • dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym, tj. okablowanie, zabezpieczenia, inne materiały instalacyjne,
  • montaż kamer oraz systemów dostępu,
  • dostawa i montaż oświetlenia,
  • dostawa i montaż inwerterów,
  • podłączenie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych pomiarów i testu,
  • przekazanie projektu gotowego do odbioru.
Niezwykle bogate doświadczenie w sektorze energii odnawialnej, a także współpraca z wiodącymi i renomowanymi partnerami oraz producentami pozwala nam budować farmy fotowoltaiczne o każdej wielkości.

Więcej informacji

22 299 39 79